Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wat is de Bosgroep Houtland?

De Bosgroep is een vereniging (VZW) vóór en dóór boseigenaars. Zowel openbare als privé-eigenaars kunnen bij de Bosgroep terecht. De Bosgroep stemt haar werking af op zowel grote als kleine boseigenaars. In praktijk zijn de meeste leden kleine priveboseigenaars met minder dan 1ha bos. Het bestuur van de Bosgroep bestaat steeds uit een meerderheid van priveboseigenaars. De doelstelling van de vereniging is boseigenaars vrijwillig laten samenwerken aan duurzaam bosbeheer. Met ‘duurzaam’ wordt een beheer bedoeld dat zowel voor de eigenaar als voor het bos op korte en lange termijn interessant en rendabel is. De beheervrijheid van de boseigenaars staat centraal bij de werking van de Bosgroep. Alles gebeurt op vrijwillige basis en niets is verplicht. De meeste diensten van de Bosgroep zijn gratis. De vereniging kan voortbestaan door jaarlijkse subsidies van de provincie en de Vlaamse overheid.
 
De Bosgroep Houtland is actief in 21 gemeenten rond Brugge. Het bestuur bestaat uit 8 privé-eigenaars en 3 openbare eigenaars. De vereniging bestaat sinds 2002 en telt momenteel 424 leden die samen ongeveer 3.120 ha bos beheren.
 
Ons werkingsgebied

Een bosgroep helpt boseigenaars om hun bos makkelijker en duurzamer te beheren. Het gaat om een vereniging voor en door bosbeheerders: samen aan bosbeheer doen, levert immers heel wat voordelen op.

De Bosgroep Houtland vzw wordt gesteund door de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.